top of page

Masumiyet Öğrenci Sergisi 2017

Masumiyet Müzesi Romanı ve Müzesi İrdelenmesiyle oluşan çalışmalarımızın öncü bir referansı olan ''Masumiyet'' başlığı altında, toplum kurallarına karşı hak arama, mücadele ve bu durumların yol açtığı başlıklar; sıkışmışlık, yıkım, kaos, göç kavramlarının yönlendiriciliğine yoğunlaşıldı. Zamanın masumiyeti estetik ve plastik değerlerin resimsel bir yönelişiyle biçim buldu. Etkileşim, resimsel arayışlara dayalı bir şeylerin ilişkili ve bir parça da olsa tamamlayıcı olması durumunu keşfetme, bu farkındalık ile resim dilini oluşturan durumlara ulaşma çabası süreçte araştırmalarla desteklendi. İrdelenen kavramlar, bir şeyleri referans alıp ulaşılan tartışma ortamı, çalışmalara öncü oldu. Bu tecrit etme ya da direkt anlatım ile süreçte araştırmaları özgün yorumlara evirdi. Bu durumda okunan bir roman, izlenen bir filmin gerçekliğinin yoğunlaşması ve içselleşip aynı başlık altında farklı dertler ile resim diline ulaşıldı.

bottom of page