top of page

Bildiriler

2015

"Yeniden Üretilen Yapıtlar Aracılığıyla Çağdaş Sanat Öğretiminin Öğrencilerin Uygulama Çalışmalarına Etkileri" -Ulead 2015 Annual Congress 5th International Conference on Research in Education-ICRE, Edirne, 8-10 Ekim 2015

2015

Lisansüstü Öğrencilerin Çağdaş Resim Sanatını Öğrenmelerinde Yeniden Üretilen Yapıtların Etkileri" - International Distance Education Conference, St.Petersburg, 2-4 Eylül 2015

2014

De La Peinture à L'ecriture" 2.Conferénce International Education, Economic&Soci;été, 21-24 Temmuz 2014

2009

Çocuğa Sanatsal Kültür Bakış Açısı Kazandırmada İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Rolü" Uluslararası 2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 7-9 Ekim 2009

2001

“Resim Öğretmenliği Lisans Programında Alan Bilgisi Derslerinin İşlevselliği” X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 7-9 Haziran 2001.

2000

"Resim Öğretmenliği Lisans Programında Desen Eğitiminin Zorunluluğu", 1. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 25–26 Eylül 2000.

2000

"Eğitim Fakülteleri Yeniden Yapılanma Programı Resim-İş Öğretmenliği Uygulama Ders Yükleri", 2. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, 10–12 Mayıs 2000.

2000

“Resim Öğretmenliği Lisans Programında Desen Eğitiminin Zorunluluğu”, 1. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 25-26 Eylül 2000.

2000

“Eğitim Fakültesinde Yeniden Yapılanma Programı, Resim-İş Öğretmenliği Uygulama Ders Yükleri”, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 10-12 Mayıs 2000.

1999

"Çağdaş Sanat Eğitimcisi Yetiştirmek", 1. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 28-30 Nisan 1999.

bottom of page