top of page

Yönetilen Tezler

Doktora

GÖRKEM UTKU ALPARSLAN, "Görsel Sanatlarda Kolajın Modern Resim Uygulamalarına Etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018

FİGEN GİRGİN, "Öğrencilerin çağdaş resim sanatını öğrenmelerinde yeniden üretilen yapıtların etkileri", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015

ADEM YÜCEL, "Disiplinlerarası ilişkilerin grafik tasarımı eğitimi sürecine etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014

ARMAĞAN KONAK, "İlköğretim 6. sınıf görsel sanatlar eğitimi ders içi etkinliklerinin öğrencilerin demokratik tutumlarına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012

Yüksek Lisans

EZGİ PEHLİVAN, "7. Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde Kolaj Tekniği Uygulamalarının Sanat Eğitimine Etkisinin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019

ÇİYDEM ÇİFÇİ, "Kolaj Tekniğiyle Yapılan Portre Çalışmalarında Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi" Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019

ESRA KURT, "Sanatsal Yaratıcılık ve Zeka İlişkisine Müziğin Etkisinin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019

ZEYNEP ÖĞÜNÇ, "Grafik Tasarımın Görsel Sanatlar Eğitimine Katkısının İncelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019

DİLARA KOZ, "7.Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğrencilerine Oran - Orantı Bilgisinin Kazandırılmasına Perspektif Uygulamalarının Etkileri", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019

ŞERİFE SELALMAZ "5. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Karşı Tutumlarında Sosyo - Ekonomik Düzeylerinin Etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019

FATMA RABİA KALYONCUOĞLU, "Çağdaş Sanatta Hazır Nesne Kullanımının Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim Atölyesi Çalışmalarındaki Durumunun İncelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019

ALİCAN LEBLEBİCİ, "Resim - İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Resim ve Fotoğraf İlişkisi Üzerine Bilgilerinin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018

NERMİN YAY KORDE, "16-17 yaş grubunda 20. yüzyıl sanat akımlarının aktif öğrenme yöntemleriyle öğretimi: Bir eylem araştırması", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017

SELVA KENAVLI, "Ortaokul görsel sanatlar eğitimi öğretmenlerinin görsel sanatlar dersinin atölye'de işlenmesi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017

UFUK ATİLLA, "Görsel sanatlar dersi müze eğitimi konusunun 8. sınıf öğrencilerinin sanatsal değerlendirme yapabilmelerine olan etkilerinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017

ESRA ABDULLAH, "Ortaokul 5. sınıf öğrencilerine çevre bilinci ve hayvan sevgisi kazandırılmasında kolaj tekniğinin etkileri", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015

SERPİL TİNCİ, "6. sınıf Görsel Sanatlar dersi öğrencilerinin yaratıcılıklarına Türk yaratılış mitolojisinin etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014

AHMET DOKSANOĞLU, "Androgojik temele dayalı yetişkin sanat eğitiminde bir eylem araştırması", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014

N. BURÇİN ÖZTEK, "İlköğretim 6.sınıf görsel sanatlar dersine yönelik öğrencilerin sanatsal gelişimine ilişkin tutumları", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014

SİNEM ÖZDEMİR, "İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sanat eğitiminde, zıt renkler konusunun işlenişinde, fovist resimlerin etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012

YEŞİM GÜZİN ÇAKAN, "İlköğretim 7. sınıf görsel sanatlar dersi röprodüksiyon konusunun, müze eğitim atölyeleri ortamında işlenmesinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011

KAMER PİRDAL, "Müzelerin sanat eğitimi açısından kullanılmasına ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011

MİHRİBAN GÜLER, "İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinde görsel sanatlar dersinde kültür bilincini geliştirme", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011

YASEMİN EROĞLU, "İlköğretim ikinci kademe sanat eğitiminde multimedya-cd ve interaktif tasarımlar yoluyla modern sanat akımları konusunun öğretimi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011

MEHMET KAHRAMAN, "İlköğretim 8. sınıf görsel sanatlar dersi programında yer alan "eser analizi" konusunun sanatsal öğretime katkısı nedir", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010

ÇİĞDEM BİÇİCİ, "Görsel sanatlar dersinde 11-15 yaş grubu çocuğunun kendini ifade edebilme yetisinin geliştirilmesi açısından romantizm resim akımının kullanımı", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010

ZEYNEP YEŞİLDAĞ, "İtalya ve Türkiye'de lisans düzeyinde güzel sanatlar eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010

BAŞAK TUNA BAYRAK, "15-17 yaş grubu öğrencilerin sanat eğitiminde yerel ve özgün değerlerin kazandırılmasında Fikret Mualla'nın yeri", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009

NURHAYAT AKIN, "İlköğretim 6. sınıf görsel sanatlar dersinde işbirlikli öğrenmenin renk konusunun işlenişinde öğrenci başarısına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009

NİLÜFER VAROL, "Görsel sanatlar dersinde 6. ve 7. sınıf öğrencileri için öznel yaklaşımın portre çalışmaları kullanılarak desteklenmesi ve değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009

Nilüfer Aksoy, "6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinde Öznel Yaklaşımın Portre Çalışmaları Kullanılarak Desteklenmesi ve Değerlendirilmesi", , Tamamlandı, 2008

FATİME NURAY CENGİZ, "Türk resim sanatında çocuk figürü", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008

SIDIKA SARIKAYA, "Empresyonizm ve sonrasında oyun alanları ve sirkler konusunda 10-11 yaş grubu çocuk resminde kullanımı", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008

HATİCE KILIÇ, "İlköğretim 6. ve 7. sınıflarda pastel boya tekniği ve uygulamaları", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007

REYHAN ATEŞ, "İlköğretim 7-11 yaş grubu için görsel sanatlar dersi'nin önemi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007

YASEMİN KOZAK, "İlköğretim II. kademe sanat eğitiminde çizgi ve leke çalışmalarının yeri", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005

FUNDA KARATOP, "İlköğretim 6. sınıf resim derslerinde üç boyut kavramı", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005

CEYDA ERİNÇ, "Resim iş eğitimi dersinde dışavurumcu çalışmaların 6-7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yaratıcılıklarına olan etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004

bottom of page